Alpská sůl Při výrobě používáme sůl s jódem V naší kuchyni používáme sůl s jódem
 

Kritériá pri výmene drevených EUR-paliet (EPAL)

Solsan

Pokiaľ EUR-paleta vykazuje jedno alebo viac z nasledujúcich poškodení, je nevymeniteľná.

Ak sú spodné klátiky alebo vrchné dosky tak rozštiepené, že je vidieť viac než jeden klinec

Ak chýba označenie EUR vpravo rovnako tak i EPAL znak vľavo.

Ak chýba doska.

Ak chýba jeden klátik alebo ak je tak rozštiepený, že je vidieť viac než jeden klinec.

Ak je doska naprieč alebo šikmo zlomená.

Ak sú viac ako dva spodné klátiky alebo vrchné dosky tak odštiepené, že je vidieť viac než jeden klinec.

Celkový zlý stav (ďalšie ukazovatele):

  • Ak nie je nosnosť palety už dostatočne zaistená (spráchnivená, zhnitá, silné odštiepenie).
  • Ak je znečistená tak silne, že by mohol byť tovar následne znečistený.
  • Ak sú silné odštiepenia na viacerých miestach pri nosných častiach paliet.
  • Ak je zrejmé, že boli použité nedovolené konštrukčné diely (napr. slabé dosky alebo klátiky).

Dokument na prevzatie v PDF.

 
Copyright Solsan, a.s.
Sitemap | Impressum | Ochrana osobních údajů