Alpská sůl Při výrobě používáme sůl s jódem V naší kuchyni používáme sůl s jódem
 

O nás

Solsan

Odpovědný:

Solsan, a. s.
1. pluku č.p. 621/8-10
186 30 Praha 8
Tel. +420 224 891 420
solsan@solsan.cz
Představenstvo:
Ing. Jan Urbánek,
Harald Peter Müller
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 579
DIČ: CZ15273105

Provozováno:

Zoner INSHOP4
www.zoner-inshop.cz

Výrobce internetového obchodu:

Viaconn Technology, a.s.
internetový obchod

Odpovědnost

Společnost Solsan, a.s usiluje o to, aby na svých internetových stránkách zveřejňovala jen úplné a správné informace. Nezodpovídá ani neručí za úplnost, aktuálnost, kvalitu a správnost informací. Využití informací je na výhradní odpovědnosti samotného uživatele.

Využití

Veškerý obsah, včetně všech textů, obrázků, grafiky, designu, ikon atd. na internetových stránkách společnosti Solsan, a.s. jsou chráněny autorskými právy. Každé komerční využití, zejména ukládání dat v databankách, jeho uveřejnění jakož i jakákoliv forma podnikatelského využití bez souhlasu vlastníka práv je zakázáno.

Ochrana dat

K řízení jakosti společnosti Solsan, a.s. patří i zodpovědné zacházení s Vašimi daty. Využití obsahů poskytovaných personálních dat je povoleno dle náležitých zákonných předpisů shromaždovat, ukládat, zpracovávat a používat po dobu, než bude daná služba provedena. Dále budeme používat Vaše osobní data jen, jak dalece s tím budete souhlasit. Své svolení můžete kdykoliv zrušit. Toto platí také pro Vámi zadaná data, která jsou výslovně označena jako dobrovolná.

Společnost Solsan, a.s. bude zpracovávat Vaše data důvěrně dle příslušných právních ustanovení na ochranu dat a tyto nebudou předávány třetím osobám. Personální data budou uloženy na serverech společností pověřených Solsan, a.s., na které se rovněž dodržování těchto ustanovení vztahuje.

Pokud navštěvujete internetové stránky společnosti Solsan, a.s., zaznamenává server dočasně doménu nebo IP-adresu počítače jakož to i přístupová data, poptávky dat klienta (jméno souboru a URL), http odpovědní kód a webové stránky, ze kterých navštěvujete internetové stránky společnosti Solsan, a.s. Tyto údaje jsou nutné k udržení spojení, a aby Vaše poptávka mohla být zpracována.

Internet

Na internetových stránkách společnosti Solsan, a.s. jsou odkazy také na jiné přidružené webové stránky (links). Před zveřejněním tohoto odkazu byly tyto cizí stránky přezkoušeny na jejich protiprávní obsah. Společnost Solsan, a.s. nemá přesto kontrolu nad materiálem, který bývá na takovýchto stránkách zveřejněn a není zodpovědná za obsah, jakož to za ochranu dat cizích stran. Společnost Solsan, a.s. nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsah stránek, na které je odkazována. Odkazy budou společnostní Solsan,a.s. přezkoušeny na protiprávní obsahy a v daném případě budou odkazy zrušeny.

Značková práva

Společnosti Solsan, a.s. nebo SÜDSALZ GmbH jsou vlastníkem všech značek a log, která jsou zveřejněna na jejich vlastních internetových stránkách. Toto neplatí pro značky a loga jiných firem, které jsou zobrazeny za účelem získání informací v souvislosti s externí firmou. Vlastníkem takovýchto značek a log jsou příslušné firmy.

Použití značky a loga společnosti Solsan, a.s. nebo SÜDSALZ GmbH stejně tak i příslušných firem ze třetí strany – je jakýmkoliv způsobem nepřípustné.

Download PDF-dokumentů

Pro většinu dokumentů, které jsou nabídnuty ke stažení, je zapotřebí Adobe Reader.

Optimalizace stránek

Zobrazení internetových stránek je optimalizováno pro PC a Internet Explorer od verze 5.5 a Netscape od verze 6.2.

 
 
Copyright Solsan, a.s.
Sitemap | Impressum | Ochrana osobních údajů