Alpská sůl Při výrobě používáme sůl s jódem V naší kuchyni používáme sůl s jódem
 

Nariadenie REACH

Solsan

1. júna 2007 vyšlo nariadenie REACH, ktoré platí ako celoeurópsky zákonný predpoklad pre chemické látky.

Chlorid sodný je vyňatý z ustanovení tohto nariadenia, lebo ide o chemicky nemeniteľnú látku z prírodných zdrojov. Na tieto produkty platí úprava o výnimkách podľa dodatku V, 7 REACH nariadenia. Preto pre soli, ktoré sú získavané z alpských prameňov, kamenné soli a morské soli vyplýva, že nepodliehajú požiadavkám nariadenia REACH a teda odpadá povinnosť registrácie.

Naše potraviny a krmivá, ktoré okrem soli obsahujú i iné prísady, sú taktiež z ustanovení REACH vyňaté. Toto platí aj pre dusitanové nakladacie soli.

Soľných výrobkov na iné použitie, napr. na zimnú údržbu ciest a pre chemický priemysel, ku ktorým sa pridáva prísada proti spekaniu, sa vyhlásenie REACH dotýka nepriamo: Prísada proti spekaniu, ako syntetická chemikália s použiteľným množstvom s viac než 1 000 kg/rok, musí byť registrovaná. Uprostred roka 2008 v stanovenej lehote vykonáme predregistráciu prísady proti spekaniu v Európskej agentúre pre chemikálie v Helsinkách.

Keďže naše soľné výrobky nie sú zaradené ako nebezpečné látky a nepodliehajú povinnosti registrácie, odpadá teda i povinnosť vyhotovenia bezpečnostných listov. Aby sme ale vyšli v ústrety požiadavkám našich zákazníkov, bezpečnostné listy na dobrovoľnom základe vydávame.

Na základe nariadenia REACH nedochádza k žiadnym zmenám v našom sortimente výrobkov, všetky doterajšie výrobky budú i naďalej ponúkané.

Tu je možné vyžiadať zaslanie bezpečnostného listu:

Firma:
Oslovenie: *
Priezvisko: *
Meno: *
Telefón:
E-Mail: *
Požadovaný bezpečnostný list pre výrobok: *
Vaše oznámenie:
Polia označené * sú povinné a musia byť vyplnené
 




Copyright Solsan, a.s.
Sitemap | Impressum | Ochrana osobních údajů